Biografies

Judit Vidal, direcció tècnica

Comments Off on Judit Vidal, direcció tècnica 24 maig 2010

Judit Vidal, direcció tècnica

De formació interiorista, va redirigir la seva trajectòria professional cap al món teatral, especialitzant-se en l’àmbit escenogràfic i tècnic. Ha treballat amb Tricicle, Carles Santos, T de Teatre, Pep Bou i Lluís Danès, entre d’altres. Intercalant les seves col·laboracions amb estudis d’arquitectura en el disseny d’espais interiors, la direcció tècnica, la regidora d’espectacles teatrals i musicals, el disseny i la construcció escenogràfica, l’atrezzo i ambientació tant en teatre com en televisió, cinema i publicitat. Judit Vidal és la responsable de la direcció técnica de l’obra de teatre Delicades de T de Teatre, escrita i dirigida per Alfredo Sanzol.

Comments are closed.