Equip artistic

Col·labora-dors Aventura!

Comments Off on Col·labora-dors Aventura! 23 setembre 2009

Fotografia: David Ruano

Disseny gràfic: Enric Jardí

Premsa: Sandra Costa (La Costa Comunicació)

Web: Runroom

Correcció de textos: La Correccional

Comments are closed.